Kontakt

Autor: JUDr Milan Galanda <info(at)obecoravcov.eu>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 01. 07. 2011

Obec Oravcov

Adresa poštového styku:

Hviezdoslavovo nám. 16
811 02 Bratislava - Staré Mesto

Kancelária:

Šafárikovo nám. 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto

Kontaktná osoba:

Milan Galanda, richtár
E-mail: judrmg@gmail.com
Telefón: +421 905 729 519