Kontakt

Autor: JUDr Milan Galanda <info(at)obecoravcov.eu>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 01. 07. 2011

Obec Oravcov v Bratislave
Šafárikovo nám. 7
811 02 Bratislava 1,

Telefón : 02/52 497 007, 
Kontaktná osoba: Ing. Dárius Richtár
E-maildariusk@stonline.sk