Orgány Obce Oravcov

Autor: JUDr Milan Galanda <info(at)obecoravcov.eu>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 01. 07. 2011Richtár

Na čele Obce Oravcov je predseda – richtár, ktorého volí výbor spomedzi svojich členov a to na dobu 2 rokov. 

Milan Galanda

Výbor

Výbor je volený Oravskou radou a má najmenej 3 a najviac 5 členov. Členovia Výboru Obce Oravcov:

Milan Galanda, richtár

Stella Hanzelová

Jaroslav Juriga

Kontrolór

Jozef Viluda

Oravská rada

Oravská rada je orgán, ktorý zastupuje členov v čase medzi valnými zhromaždeniami. Oravskú radu volí valné zhromaždenie a to na dobu 4 rokov. Oravská rada má najmenej 7 a najviac 9 členov. Členovia Oravskej rady:

Vladimír Bulla

Štefánia Floreková

Peter Haťapka

Jozef Lipka

Ján Oparty

Helena Palová

Ján Repka