Pozývame na výstavu SNG: Umelcova (ťažká) batožina

Autor: Stella Hanzelova <geburka(at)gmail.com>, Téma: Články, Vydané dňa: 13. 06. 2019

Sedečne Vás pozývame na

Slávnostné otvorenie výstavy SNG: Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan 1898 – 1945

ktoré sa uskutoční 20. júna 2019 v  Eszterházyho paláciv Bratislave., Výstava bude otvorená od 21. júna do 10. novembra 2019. Súčasťou výstavy je aj Kurátorský výklad k výstave Umelcova (ťažká) batožina -  27.6.2019 o 18.00 h

 Kurátorky: Lucia Gregorová Stach, Alexandra Homoľová

Výstava sa odvíja na pozadí príbehu neobyčajnej akvizície - daru diel Arnolda Petra Weisza-Kubínčana. Vďaka veľkorysosti pani Katariny Curtisovej a jej rodiny sa na Slovensko z USA vrátila významná časť umeleckej pozostalosti A. P. Weisza-Kubínčana, zachránená matkou pani Katariny Zorkou Kahanovou-Ringovou (1910 - 1978), ktorá s ním prežila posledné obdobie života na Slovensku pred deportáciou do nacistického koncentračného tábora. Maľby, kresby, skice, skicáre a výstrižky z dobovej tlače nám spolu s fascinujúcim príbehom prinášajú aj nové poznatky o rozsahu, povahe a kontexte jeho tvorby.

Samostatná výstavaArnolda petra Weisza-Kubínčana - sochára, maliara a grafika, vznikla pri príležitosti nového výskumu autorovej tvorby a sústredí sa na jeho tvorivé rozmýšľanie, expresívny kresbový rukopis a jeho vývoj. Skice, kresby a grafiky dopĺňajú vrcholné maliarske diela v niekoľkých tematických líniách, ktoré poskytujú divákovi kľúč na čítanie maliarovej tvorby aj doby, keď vznikala. Prezentuje unikátne a z veľkej časti nikdy nevystavené diela medzivojnového expresionistu európskej dôležitosti, ktorý napriek svojmu predčasne ukončenému životu priniesol do slovenského umenia závan medzinárodného umeleckého myslenia.


Súčasťou výstavy je aj Kurátorský výklad k výstave Umelcova (ťažká) batožina -  27.6.2019 o 18.00 h


Virtuálna prehliadka jeho diel:

https://www.webumenia.sk/katalog?author=Weisz-Kub%C3%ADn%C4%8Dan%2C%20Arnold%20Peter

Wikipédia:

Arnold Peter Weisz-Kubínčan (* 3. marec 1898, Ujście, Poľsko – † 1945, pravdepodobne koncentračný tábor Sachsenhausen[1][2]) bol slovenský maliar. Jeho diela, z ktorých mnohé boli počas holokaustu zničené, sú považované za jedny z najoriginálnejších výtvarných prejavov v slovenskom medzivojnovom umení.[1] V rokoch 1913 – 1916 študoval v Budapešti na Umeleckopriemyslenej škole. V roku 1917 musel štúdium prerušiť a narukovať do vojska, o rok neskôr sa mu podarilo pokračovať v štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Berlíne. Od roku 1923 žil v Dolnom Kubíne, neskôr v roku 1934 sa presťahoval do Martina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan zomrel v roku 1945 pri prevoze do koncentračného tábora alebo krátko po tomto prevoze.

Zdroj informácií:

Ilustrácia: